V.V.S.M.-jeugd

V.V.S.M.-jeugd  is in 1994 opgericht in de schoot van V.V.S.M. vzw. Een aantal pas opgeleide hengelmonitoren staken de koppen bij elkaar en de jeugdwerking was een feit. Wij kregen van bij het begin volledige autonomie. Sinds enkele jaren heeft V.V.S.M.-jeugd zelf het statuut van vzw.

Wij spitsen ons vooral toe op hengel- en natuureducatie en wij proberen de drempel voor de jeugd bij onze activiteiten zo laag mogelijk te houden. Iedereen vanaf 8 jaar is van harte welkom. Er worden in de mate van het mogelijke steeds verschillende activiteiten aangeboden, zowel op particuliere vijvers als op het Schulensmeer. Hengelmateriaal, aas en lokaas staat gratis ter beschikking voor alle deelnemers tijdens de duur van de activiteit, tenzij anders is aangegeven.

Voor het/de jaarlijkse jeugdinitiatiekamp(en), onder de grote vakantie, maken we gebruik van de vijver van Moed en Geduld Halen, waarvoor dank, en het Schulensmeer. Iedereen is  bij ons van harte welkom.

Aan het Schulensmeer werd door de Provinciale Visserijcommissie in 2004 een jeugdhengelplas aangelegd. Spijtig genoeg was die wegens te ondiep nooit kunnen gebruikt worden waarvoor hij werd aangelegd. Einde 2013 is daar verandering in gekomen. Op initiatief van de Gemeente Lummen en in samenspraak met V.V.S.M.-jeugd en VMM werd deze uitgediept en de aanliggende paaiplaats opgekuisd. Tegelijkertijd werd er een prachtig infobord geïnstalleerd met tal van wetenswaardigheden  over het waterecosysteem en de verschillende vissoorten van ‘t Meer.

Vanaf nu zal je ons regelmatig aan de jeugdhengelplas in actie zien.   Voor de activiteiten op het Schulensmeer kunnen we rekenen op de steun van visvoederfabrikant Champion Feed (website: http://www.championfeed.be). Ook dit weten we ten zeerste te waarderen.

Wil je meer informatie over onze activiteiten, bezoek dan regelmatig de activiteitenkalender.

Lid worden van V.V.S.M.-jeugd kan door € 18,00 over te maken op rekening
BE14 7351 1106 4883 – BIC:KREDBEBB met vermelding van naam, voornaam, adres en rijksregisternummer.

Contactgegevens van V.V.S.M.-jeugd vind je terug  in de rubriek contact

Onze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door V.V.S.M.vzw met zetel te 3560 Lummen in de Huzarenstraat 3 en met ondernemingsnummer 434.082.819, uitsluitend voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolge van uw lidmaatschap. Wij houden u op de hoogte over de visserijsport. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het e-mailadres van de voorzitter jos.eykens@pandora.be. via dit adres kan je vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. 

vvsm-jeugd03 vvsm-jeugd02