V.V.S.M.

V.V.S.M. vzw staat voor Verenigde Vissers Schulens Meer vzw en is in 1987 uit noodzaak ontstaan om de vissersbelangen aan het Schulensmeer bij de overheid te verdedigen. Het is één van de grootste hengelverenigingen aan openbaar water.

Waarvoor staat V.V.S.M. vzw?

  • V.V.S.M. vzw promoot de hengelsport als vorm van natuurbeleving.
  • V.V.S.M. vzw verdedigt de belangen van de hengelsport en van alle vissers op alle openbare waters bij de overheidsinstanties en de georganiseerde hengelsport.
  • V.V.S.M. vzw ijvert voor betere toegankelijkheid, waterkwaliteit, oever- en watervegetatie in overleg met alle instanties.
  • V.V.S.M. vzw streeft naar medebeheer van hengelsportclubs aan het openbaar water.

Wat doet V.V.S.M. vzw?

  • Inrichten en coördineren van de jaarlijkse hengelvangstregistratie.
  • De jaarlijkse opruimactie aan de boorden van het wateroppervlak, het fietspad en de toegangswegen. Dit is een actie in samenwerking met de gemeente Lummen en kadert in het groter geheel van Limburg.Net.
  • Het organiseren van een jaarlijkse geleide winter- en/of lentewandeling. Buiten de visfauna heeft het Schulensmeer een aparte aantrekkingskracht van vooral wintervogels. De toename van de zomerpopulatie ganzen en aalscholvers is een vaststaand fijt.
  • Inrichten van visplaatsen. Net voor elk nieuw hengelseizoen krijgen de vaste visplaatsen, waar nodig, een maaibeurt.
  • De kapdag. In samenspraak met de terreineigenaar doen we voorstellen om het hardnekkige wilgenopschot te verwijderen. Zo is de voorbije jaren de hele noordkant netjes opgeruimd en zijn de interessante hengelplaatsen gevrijwaard gebleven. Alles dient te gebeuren binnen het wettelijke kader.
  • Achter de schermen doet zij regelmatig voorstellen naar de overheid ter verbetering van de hengelsport aan het Schulensmeer en de omliggende wateren, zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarden.

V.V.S.M. vzw heeft haar eigen tijdschrift ’t Meer. Dit verschijnt driemaandelijks. Het is een bundeling van vaste rubrieken en mededelingen. Op die manier probeert ze correcte informatie naar de achterban, hetzij de visser en/of de gebruiker van de waterplas, door te spelen.

V.V.S.M. vzw heeft ook haar eigen jeugdwerking. (Zie rubriek V.V.S.M.-jeugd). Zo is V.V.S.M.-jeugd sinds 1994 erg actief. Op die manier worden de waarden van de hengelsport overgedragen naar de deelnemende jongeren, met respect voor de natuur in al haar facetten. Ook verzorgen ze jaarlijks hengelactiviteiten voor mindervaliden van verschillende organisaties en hebben ze een nauwe samenwerking met de stad Halen en de gemeente Lummen.

Lid worden van V.V.S.M. vzw kan door 18,00€  (attest van ziekenfonds zelf aan te leveren) over te maken op rekening  BE94 0011 9642 8514 – BIC:GEBABEBB met vermelding van naam, voornaam, adres en rijksregisternummer. Die vind je terug op de achterzijde van je paspoort. Alvast bedankt voor je vertrouwen.

Onze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door V.V.S.M.vzw met zetel te 3560 Lummen in de Huzarenstraat 3 en met ondernemingsnummer 434.082.819,  uitsluitend voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolge van uw lidmaatschap. Wij houden u op de hoogte over de visserijsport. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het e-mailadres van de voorzitter jos.eykens@pandora.be. via dit adres kan je vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. 

V.V.S.M. vzw, Huzarenstraat 3, 3560 Lummen  –  RPR Antwerpen – Afdeling Hasselt  –  Ondern.nr. 434.082.819