Viswater

schulensmeer1Het uitgraven van het Schulensmeer vond plaats vanaf 1974 tot 1981. De zandwinning werd gebruikt voor het ophogen bij de aanleg van de A2 (E134) autosnelweg tussen Lummen en Aarschot. Toen werd de plas uitgediept tot een diepte van 7 à 8 m.
Die diepte heeft het door de jaren heen kwijt gespeeld (zie dieptekaart INBO). Tegelijkertijd was het wachtbekken realiteit.
Het Schulensmeer is 2,8 km lang en heeft een breedte van ± 180 m (smalle stuk) tot 1 km (pijpenkop). Het is het grootste binnenmeer van Vlaanderen. De totale omtrek is om en bij de 7,5 km.

Visparadijs.
Sinds de aanleg is het Meer een waar visparadijs. Ondanks twee zware, historische vissterften herbergt de plas een zeer uitgebreid visbestand met niet minder dan 30 geregistreerde soorten.

Zowat alle disciplines van de hengelsport worden er beoefend. Karpervissen, roofvisvissen, feedervissen en vooral vissen met de vaste stok zijn de meest succesvolle beoefende takken van de recreatieve hengelsport.

V.V.S.M. vzw organiseert elk jaar een vangstregistratie (zie rubriek activiteiten). Een aantal vissers noteren zorgvuldig hun vangsten in de periode 1 juni – 31 oktober. Dit cijfermateriaal wordt gebundeld en verwerkt in een dossier. Tendensen en invloeden zijn door de jaren heen gemakkelijk af te leiden. Dit dossier wordt overgemaakt aan de deelnemers, de Provinciale Visserijcommissie, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), de Vereniging van Vlaamse Hengelsport Verbonden (VVHV) en vooraanstaande beleidsmensen. Het verleden heeft al uitgewezen dat van deze gegevens gebruik gemaakt wordt om het beleid bij te sturen. Wil je hieraan deelnemen, neem dan contact met ons op.

De meest vangbare soorten zijn: blankvoorn, rietvoorn, baars, brasem, winde, kolblei en hybride (kruising tussen blankvoorn en brasem). Daarbuiten worden door gericht te vissen nog snoek, karper en Europese meerval gevangen. Paling wordt jaarlijks uitgezet maar wordt weinig gevangen. In het gebied komen  nog tal van andere vissoorten voor o.a. giebel, bittervoorn, alver, riviergrondel, vetje, bermpje en grote modderkruiper.

Het Europees Life Delta Demer project - is een initiatief van VMM, ANB, RLHV en Natuurpunt. Het Schulensmeer zal in de loop van 2020 er heel anders gaan uitzien. Bomen worden gekapt, grondwerken uitgevoerd, een deel van de pijpenkop gedempt. Om de natuur meer kansen te geven wordt de noordoostzijde ingericht met 43 vaste visplaatsen. Tussen de Demer en de toegangsweg komt een verbindingsgracht tussen de jeugdhengelplas en de verschillende paaiplaatsen, met doorsteken naar  ‘t Meer. De toegankelijkheid daar blijft voorlopig onaangeroerd net als de hengelzone zuidwest – tussen de Vlootgracht en ‘t Meer. Een groot deel van de pijpenkop (achter het groot eiland) wordt ondiep gemaakt. 

Deze werken gaan begin februari 2021  van start.

Toegankelijkheid

Het Schulensmeer is beperkt toegankelijk met de wagen. Die viszone is gelegen net over de Demer aan het Pompgemaal, best te bereiken via de Begijnenbroekstraat te Linkhout.

Het overige deel van het water is te voet vrij te bereiken en er mag vanaf de oever overal gevist worden tussen 1 juni en 31 december en in beperkte zones tussen 1 januari en 16 april.

Bootvisserij is toegelaten maar onderworpen aan een strenge reglementering met o.a. een verplichte bootregistratie. Voor de volledige reglementering zie onder de rubriek “wetgeving” – politiereglement. Voor meer informatie over de bootregistratie kan je terecht tijdens de kantooruren aan de balie van het bezoekerscentrum ’t Vloot (info@schulens-meer.be), Demerstraat 60, 3560 Linkhout – Lummen.

Belangrijke viswaters in de omgeving
Je zult het haast niet geloven, maar de omliggende wateren zoals de Demer, de Herk, de Gete, de Mangelbeek en de Velpe zijn vaak ook de moeite waard om eens te bevissen. Ook deze wateren herbergen een fantastisch visbestand en zijn de moeite waard.
Om te mogen vissen op al deze wateren, ook het Schulensmeer, ben je verplicht jaarlijks een visvergunning van de Vlaamse Gemeenschap aan te schaffen. Je bent dan onderworpen aan de wetgeving ervan. Voor het Schulensmeer geldt nog een bijkomende reglementering, vervat in het plaatselijk politiereglement – te downloaden onder de rubriek wetgeving. Wens je op de hoogte gehouden te worden van veranderingen, activiteiten en algemene info, sluit dan, zonder verdere verplichtingen, aan bij V.V.S.M. vzw. Het tijdschrift ‘t Meer, boordevol informatie, verschijnt 4 x per jaar.

Niet vergeten – jaarlijks gesloten tijd.
De gesloten tijd van 16/04 t.e.m. 31/05 is van toepassing op het Schulensmeer en de bovenvernoemde wateren uit de omgeving.

 

Houd de viszones proper. Laat je afval niet achter!