Contact

Lidgelden (per kalenderjaar).

Je kan lid worden door € 20,00 over te maken op rekening van V.V.S.M. vzw  met vermelding van naam, voornaam, adres en rijksregisternummer . In je lidmaatschap zit vervat: aansluiting bij de federatie V.R.H.V. van Sportvisserij Vlaanderen, inclusief verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, het tijdschrift van Sportvisserij Vlaanderen en het tijdschrift ‘t Meer.   (bankrekeningnummers bij contactgegevens hieronder)

Attest van ziekenfonds (gedeeltelijke terugbetaling).
Indien je dat wenst, maak je zelf zo’n attest (te verkrijgen bij je ziekenfonds) over aan V.V.S.M. vzw, Huzarenstraat 3, 3560 Lummen. Wij vullen het in en bezorgen het je terug.

Gegevens V.V.S.M.vzw

Zetel:
Huzarenstraat 3, 3560 Lummen
Ondernemingsnummer: 434.082.819
APR – Antwerpen, Afdeling Hasselt 

Bankrekening: BE94 0011 9642 8514  BIC: GEBABEBB

 

Voorzitter:
Jos Eykens, Korpse straat 8, 3540 Donk (Herk-de-Stad)
tel. 013/44 35 11  of 0476/40 76 72
Email: jos.eykens@pandora.be

 

Secretaris:
Dany Clemens
tel. 013/44 23 23 of 0478/ 73 90 33

 

Penningmeester + ledenbestand:
Theo Hanegreefs
013/52 22 01
theo.hanegreefs@telenet.be

 

Jeugdcoördinator:
Jos Eykens, Korpse straat 8, 3540 Donk (Herk-de-Stad)
tel. 013/44 35 11   email: jos.eykens@pandora.be

 

Bestuursleden :

Romain Jacobs                           013 44 24 87
Leon Putzeys                               013 55 20 33
Peter Ribus                                 0474 93 72 85
Dirk Kaelen                                0478 44 49 51
Siegfried Vandepoel                0495 99 90 28    
Raf Op de Beeck                       0498 61 46 32
Jurgen Van Lani                      0474 86 12 22