Wetgeving

Visserijwetgeving VLaamse Gemeenschap.

Het Schulensmeer en de omliggende beken zijn onderworpen aan de Visserijwetgeving van de Vlaamse Gemeenschap. Deze wetgeving is in de loop van 2013 door de overheid aangepast. In principe is elke visser met een geldig visverlof hiervan op de hoogte gesteld. Hij heeft dan ook de brochure “Vissen volgens de wet – Reglement Openbare Visserij 2013” toegestuurd gekregen.
De korte inhoud wat betreft het Schulensmeer en omliggende wateren:

  • Vissen is toegelaten van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang (afwijkend voor het Schulensmeer – zie politiereglement).
  • Nachtvissen is niet toegelaten.
  • Algemene gesloten tijd van 16 april tot 1 juni en van 1 maart tot 1 juni voor snoek en snoekbaars.

  • Gevangen snoek moet onmiddellijk en voorzichtig teruggezet worden.
  • Het bezit of vervoeren van aasvisjes is beperkt tot 20 aasvisjes per visser, waarvan maximum 5 levende, behorend tot de karperachtigen en kleiner dan 15 cm.
  • Meeneembeperking voor consumptie  is vastgelegd op 5 vissen per hengelbeurt, waarvan maximum drie snoekbaarzen (minimum maat 45cm en max. 75cm) – snoek mag niet meegenomen worden. De andere vissen  moeten groter dan 15 cm en dood zijn. Minimum en maximum afmetingen dienen gerespecteerd te worden

Meer informatie over de visserijwetgeving vind je terug op  http://www.natuurenbos.be/visserij.

 

Het plaatselijk politiereglement voor het “wachtbekken Schulensmeer”.

Voor het wachtbekken geldt buiten de visserijwetgeving van de Vlaamse Gemeenschap ook nog het plaatselijk politiereglement (te vinden aan de achterkant van de grote infoborden)
Hier een onvolledige opsomming van dit reglement omtrent de visserij:

    • De toegang van het gebied is beperkt  van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Kamperen, overnachten en vuur maken is ten strengste verboden.
    • Het betreden van of aanmeren aan de eilanden is ten strengste verboden.
    • Bootvissen op de permanente waterplas is toegelaten mits de gebuikte boot geregistreerd is en aangedreven wordt door een elektromotor tot maximum 736W. Inlichtingen via email info@schulens-meer.be of ter plaatse: Demerstraat 60, 3560 Linkhout – Lummen.
    • Het is verboden met de boot te vissen in zone zuid vanaf 1 oktober tot 1 juni. Deze zone is dan afgebakend door de gesloten boeienlijn.
    • Vanaf 1 januari tot 1 juni is het ook verboden te vissen vanaf de oevers in zone zuid. De gehele zone is dan afgesloten met hekken.
    • Bij het in werking treden van het wachtbekken (vullen) is het verboden zich in het wachtbekken te bevinden. Dit wordt bekend gemaakt door een rode vlag aan het Pompgemaal, ’t Vloot en de Beekstraat. Vissen is dan ten alle tijden verboden.
    • Bij verslechterde waterkwaliteit hangt op dezelfde plaatsen een gele of oranje vlag. Bij de gele vlag mogen de vissers vanaf de oever en met de boot blijven vissen. De bootvissers moeten dan wel ouder zijn dan 12 jaar. Aangeraden wordt regelmatig de handen met proper water en zeep te wassen na contact met het water of de gevangen vis.
    • Bij de oranje vlag is ook het vissen, zowel vanaf de oever als met de boot verboden. Dan is er gevaar voor de volksgezondheid.

politiereglement (download).

Aanbevelingen

      • Plaats de auto’s op de daarvoor voorziene parkings en parkeerzones.
      • Draag zorg voor de vissen en de natuur en houd U aan de opgelegde reglementering.
      • Laat geen zwerfvuil achter en zeker geen oude visdraad. Dit houdt een gevaar in vooral voor de watervogels.

Laat geen afval rondslingeren.

Toezicht

De naleving van het politiereglement behoort tot de bevoegdheden van het politiekorps van West-Limburg (samenwerking tussen de gemeenten Lummen, Halen en Herk-de-Stad). Ondertussen zijn er informanten aangesteld die regelmatig de toer rond het Meer doen. Hun taak is informeren en sensibiliseren. Bij calamiteiten mogen zij ondersteuning van de politie oproepen. Ze zijn ter herkennen aan een typisch geel hesje.

De naleving van de visserijwetgeving behoort tot de bevoegdheden van de aangestelde inspecteurs van Agentschap Natuur en Bos, te bereiken tijdens de kantooruren op 011/742500 of buiten de kantooruren op 0479/679522